Ελληνικά

Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης μαθήματος και διδασκαλίας 2020-21 - ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ & ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αυτό το ερωτηματολόγιο είναι για το μάθημα ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ & ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ.

 

ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΟ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΕ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΚΑΝΕΙ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΑΣ.

ΤΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΘΑ ΤΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΟ e-class!

 

ΟΔΗΓΙΕΣ: Οι απαντήσεις σας στις ακόλουθες ερωτήσεις είναι πολύ σημαντικές, καθώς θα βοηθήσουν τoν/την διδάσκοντα/ουσα να εξετάσει ποια στοιχεία του μαθήματος λειτουργούν αποτελεσματικά και ποια θα μπορούσαν να βελτιωθούν. Αφιερώστε λίγο χρόνο για να σκεφτείτε τις απαντήσεις σας και να δώσετε εποικοδομητικά σχόλια. Οι απαντήσεις σας είναι εμπιστευτικές - αυτό το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο.

 

Παρακαλώ σημειώστε τον βαθμό συμφωνίας σας με τις προτάσεις που δίνονται σύμφωνα με την παρακάτω βαθμολογική κλίμακα:

 

Διαφωνώ απόλυτα

Διαφωνώ

 

Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ

Συμφωνώ

Συμφωνώ απόλυτα

1

2

3

4

5

 

Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης μαθήματος και διδασκαλίας 2020-21 - ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΜΗ ΘΕΩΡΙΑ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ι

Αυτό το ερωτηματολόγιο είναι για το μάθημα ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΜΗ ΘΕΩΡΙΑ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ι.

ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΟ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΕ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΚΑΝΕΙ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΑΣ.

ΤΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΘΑ ΤΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΟ e-class!

ΟΔΗΓΙΕΣ: Οι απαντήσεις σας στις ακόλουθες ερωτήσεις είναι πολύ σημαντικές, καθώς θα βοηθήσουν τoν/την διδάσκοντα/ουσα να εξετάσει ποια στοιχεία του μαθήματος λειτουργούν αποτελεσματικά και ποια θα μπορούσαν να βελτιωθούν. Αφιερώστε λίγο χρόνο για να σκεφτείτε τις απαντήσεις σας και να δώσετε εποικοδομητικά σχόλια. Οι απαντήσεις σας είναι εμπιστευτικές - αυτό το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο.

 

Παρακαλώ σημειώστε τον βαθμό συμφωνίας σας με τις προτάσεις που δίνονται σύμφωνα με την παρακάτω βαθμολογική κλίμακα:

 

Διαφωνώ απόλυτα

Διαφωνώ

 

Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ

Συμφωνώ

Συμφωνώ απόλυτα

1

2

3

4

5

 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ QUIZ 8 ΝΟΜ

Το Quiz 8 στη Νομισματική θα επαναληφθεί τη Δευτέρα 8/2 17.00-23.00,ουσιαστικά ο πρώτος βαθμός παραμένει ως έχει και δεν είναι υποχρεωτικό να το κάνουν όλοι ξανά το quiz. Όσοι αποφασίσουν να το ξανακάνουν, θα αποθηκευτεί ο καλύτερος βαθμός μόνο.Για να δείτε τους βαθμούς σας τώρα, μπορείτε να πάτε στη σελίδα του λογαριασμού σας > My Results> και δείχνει τα quiz που έχετε κάνει και τις βαθμολόγιες σας σε αυτά.

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ QUIZ 8 ΜΑΚΡΟ

Λόγω κάποιων λαθών στη προετοιμασία του Quiz 8 της Μάκρο,

δίνεται η ευκαιρία σε όλους τους φοιτητές να κάνουν πάλι το Quiz 8 στη Μάκρο τη Δευτέρα 1/2 17.00-23.00,

ουσιαστικά ο πρώτος βαθμός παραμένει ως έχει και δεν είναι υποχρεωτικό να το κάνουν όλοι ξανά το quiz. 

Όσοι αποφασίσουν να το ξανακάνουν, θα αποθηκευτεί ο καλύτερος βαθμός μόνο.

Για να δείτε τους βαθμούς σας τώρα, μπορείτε να πάτε στη σελίδα του λογαριασμού σας > My Results> και δείχνει τα quiz που έχετε κάνει και τις βαθμολόγιες σας σε αυτά.

Σελίδες

Εγγραφή στο e-ΤΟΠΑ Quiz Platform (Beta) RSS