Ελληνικά

Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης μαθήματος και διδασκαλίας 2020-21 - ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ & ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αυτό το ερωτηματολόγιο είναι για το μάθημα ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ & ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ.

 

ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΟ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΕ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΚΑΝΕΙ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΑΣ.

ΤΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΘΑ ΤΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΟ e-class!

 

ΟΔΗΓΙΕΣ: Οι απαντήσεις σας στις ακόλουθες ερωτήσεις είναι πολύ σημαντικές, καθώς θα βοηθήσουν τoν/την διδάσκοντα/ουσα να εξετάσει ποια στοιχεία του μαθήματος λειτουργούν αποτελεσματικά και ποια θα μπορούσαν να βελτιωθούν. Αφιερώστε λίγο χρόνο για να σκεφτείτε τις απαντήσεις σας και να δώσετε εποικοδομητικά σχόλια. Οι απαντήσεις σας είναι εμπιστευτικές - αυτό το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο.

 

Παρακαλώ σημειώστε τον βαθμό συμφωνίας σας με τις προτάσεις που δίνονται σύμφωνα με την παρακάτω βαθμολογική κλίμακα:

 

Διαφωνώ απόλυτα

Διαφωνώ

 

Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ

Συμφωνώ

Συμφωνώ απόλυτα

1

2

3

4

5

 

Εισάγετε τυχαίο κλειδί που θα πάρετε από την ανακοίνωση. Έτσι διασφαλίζεται η ανωνυμία σας.
Για το πρώτο έτος αριθμός 1 Για το δεύτερο 2 Τρίτο έτος 3 κλπ
 
1 2 3 4 5 6 7